Kundecase - Jernbaneverket

Jernbaneverkets maskinsentral disponerer maskiner og utstyr for drift og vedlikehold av jernbanenettet. Jernbaneverket har mange driftssentraler og mye av materiellet leies ut til entreprenører som utfører arbeider på jernbanenettet. For å få en bedre oversikt over hvor materiellet befinner seg til enhver tid og registrering av bruken, har Jernbaneverket iverksatt et prøveprosjekt for flåtestyringssystem av skinnegående materiell.

Løsningen er å installere en datafangstenhet i skinnegående materiell. For utstyr uten strømforsyning installeres det enheter med batteridrift. I enheter med strømforsyning installeres enheter for ekstern strømtilførsel og overvåking registrering av bruk, både kilometer og driftstid på dieselmotorer.

Systemet er under leveranse og de første datafangstenhetene er installert i materiell uten egen strømforsyning.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .