CPAS 6

Dagens CPAS-løsning er i ferd med å erstattes av neste generasjons meldingsgateway – CPAS 6.


Denne løsningen ble utviklet for å håndtere ekstreme meldingsvolum, og er siden bearbeidet videre for å kunne erstatte dagens CPAS 5 for hele det skandinaviske markedet.

Endringer og forbedringer

Det er en rekke funksjonelle og ikke-funksjonelle forbedringer i CPAS 6 i forhold til forgjengeren Cpas 5.

 • Man kan ha forskjellig grensesnitt for utgående og innkommende meldinger (til og med forskjellig format for MO-meldinger og statusmeldinger)
 • Mulighet for separate innbokser (endepunkter) for innkommende (MO) meldinger og statusmeldinger
 • Nytt, forenklet XML-format som også støtter distribusjonslister
  Skedulert levering av meldinger (angi tidspunkt i fremtiden for når meldingen skal leveres)
 • Nytt CSV-basert meldingsloggformat (brukervennlig i fht import i Excel, database, el.)
 • Mulighet for å konfigurere opp datasource for meldingslogg (uavhengig av databasetype) – tabelldefinisjon er dokumentert
 • Nye lavnivå protokollmaskiner mot innholdsleverandørapplikasjoner – kan også løsrives fra cpas og kjøres separat
 • Spamfilter (analyse av meldingsinnhold og mottaker, og kasting av meldinger basert på dette)
 • Svartelistefilter
 • Web service API for status, svartelistehåndtering og nummeroppslag
 • Store ytelsesforbedringer i kombinasjon med lavere CPU- og minneforbruk (oppnådd med smartere implementasjon, mye testing og bruk av nye java-API’er og biblioteker)
 • Automatisk opprydding av loggkatalogen. Default zippes loggfiler etter en uke, og slettes etter 60 dager
 • Spring Framework-basert konfigurasjon av applikasjonen gir stor fleksibilitet i fht konfigurasjon, endring av datakilder, JMS, mm.
 • Prioritetshåndtering per applikasjonsendepunkt, operatørendepunkt og per melding gjennom hele systemet
Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .