View_image

Kundecase - Skedsmo kommune

Skedsmo kommune valgte allerede i 2007 Datek Wireless som leverandør av toppsystemet for styring og overvåking av sine veilys armaturer.


Løsningen administreres via en web- applikasjon og gir status på alle tilkoblede enheter ved bruk av trådløs kommunikasjon. Kommunen ser positive økonomiske resultater ved bruk av eksisterende løsning.

Ensartet tenning og slukking og fjernovervåking av anlegget gir kommunen økt kontroll og oversikt på anlegget. Service personell tenner og slukker lys ved bruk av mobiltelefon, og sammen med eieren blir de varslet på SMS eller E-post dersom det oppstår feil på elektriske anlegget.

Skedsmo kommune har nå besluttet å videreutvikle samt utnytte fasilitetene i systemet, til også å implementere intelligent styring av enkel armaturer i en helt ny og rehabilitert veistrekning i Lillestrøm – Aleksander Kiellandsgate.

Foreløpig har man installert 74 nye Datek styringsenheter (LCU). Enheten er plassert i armaturene sammen med en 150 w lyskilde.
Anlegget kan dimmes trinnløst helt ned til 35 % og all logging og datainnsamling foregår i vår styringsenhet.

Kommunen har valgt å innføre en dimmestrategi hvor de dimmer helt ned til 40 % av den totale effekten etter midnatt.
På investert lysstyringsmateriell oppnår kommunen en tilbakebetalingstid på ca 3 år gjennom reduserte energi og driftskostnader!

I tillegg oppnår man lengre levetid på lyskildene, og systemet varsler på SMS eller E-post dersom en lampe slutter å lyse.

Løsningen benytter seg av trådløs kommunikasjon og man er ikke er avhengig av å kommunisere over strømnettet (powerline) eller via styrekabel. Man kan styre og overvåke enheter helt uavhengig av hvilken strømkurs / strømnett enhetene er tilkoplet.

Dette gir kommunen en unik mulighet til å tilby sine innbyggere en ensartet styring av lys i ute miljøet, der all utendørs belysning vil kunne følge en felles plan for tenning, dimming og slukking av lys.

Der hvor flere eiere/ansvarlige benytter samme strømkurs kan man enkelt igjennom en strømmåler i styringsenheten (godkjent av Justervesenet), skille ut strømforbruket til den enkelte.

Kvalifiserte anslag viser at gatelys og fasadelys har et energiforbruk på inntil 2TWh/år for Norge totalt. Ved å investere i lysstyringssystem og dimmbare armaturer vil energiforbruket kunne reduseres betydelig.

Våre løsninger ivaretar også mulighetene for energieffektivisering i lysløyper, idrettsbaner og styringen kombineres enkelt i den samme plattformen.

Potensielle kunder som velger Datek lysstyring som toppsystem vil gå en positiv fremtid i møte.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .