Skagerak Elektro AS selger sitt system for gatelysstyring til Datek Wireless AS

Datek Wireless AS og Skagerak Elektro AS har inngått avtale som medfører at Datek overtar Skagerak Elektro’s system for styring av veilys. Overtakelsen medfører at Skagerak Elektro’s system vil bli implementert på Datek’s server. Kundene vil derved få et nytt og forbedret grensesnitt for styring og overvåking av veilyset med mange nye funksjoner og muligheter.


Ved å implementere Skagerak Elektro’s system i Datek Lysstyring får kundene et moderne system med mange muligheter til både å styre og overvåke veilysene. Overvåkingsfunksjonene øker kvaliteten på tjenestene som tilbys beboerne, samtidig som vedlikeholdskostnadene kan reduseres. Datek lysstyring gjør det også mulig å redusere forbruket av strøm til veglys med inntil 50%.

Skagerak elektro vil fortsatt være leverandør av styringstjenester for veglys. Det er inngått en distribusjonsavtale mellom Skagerak Elektro og Datek slik at Skagerak Elektro vil tilby Datek Lysstyring til sine kunder. Skagerak har i hovedsak levert styringstjenester i Vestfold og Telemark.

Datek lysstyring er et avansert system for styring av veglys, lysløyper, idrettsbaner, fasadebelysning og annen utendørs belysning. Systemet er i bruk av et stort antall kommuner, Statens Vegvesen og andre eiere av utendørs belysning over hele landet samt i Sverige og Storbritannia

“Gjennom samarbeid med Datek og ved at Skagerak Elektro system for lysstyring implementeres i Datek Lysstyring får våre kunder et avansert system for styring av veilys. Vi kan framover konsentrere oss om vår virksomhet som leverandør av belysningssystemer for vegbelysning med tilhørende driftstjenester.” Sier adm dir Kjetil Mikelborg i Skagerak Elektro AS.

“Kundene til Skagerak Elektro vil få tilgang på et moderne og avansert styringssystem som gir dem nye muligheter både i form av tjenester til sine beboere og driftsmessige fordeler.” Sier adm dir Espen Westgaard i Datek Wireless AS.

Overtagelsen har funnet sted.

For nærmere informasjon:

Skagerak Elektro AS: Adm dir Kjetil Mikelborg, e-post: , tlf.: 95832068

Datek Wireless AS: Adm dir Espen Westgaard, e-post: , tlf.: 92020010

Skagerak Elektro AS er en elektrobedrift lokalisert med hovedkontor i Porsgrunn og avdelingskontorer i Tønsberg, Froland og Billingstad i Asker. Installasjon og drifting av veibelysning er et av selskapets satsningsområder. Gjennom kompetanse og konkurransedyktige tjenester vil selskapet være en viktig aktør innenfor leveranser og drifting av vegbelysning.

Datek Wireless AS utvikler og selger systemer for overvåking og fjernstyring av ubemannede systemer. Styringssystem for styring av veglys og annen utendørs belysning er et av selskapets viktigste forretningsområder. Brukertilpasset belysning, reduksjon av strømforbruk og effektiv drift er viktige egenskaper ved selskapets tjenester.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .